HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hiệp Hội Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh là một tổ chức liên hiệp các Hội ngành nghề mà Hội viên là các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, các nhà quản lý kinh tế, chuyên viên kỹ thuật cùng hoạt động trong một ngành nghề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

CÁC HỘI NGÀNH NGHỀ TRỰC THUỘC:
HỘI DỆT - MAY - THÊU - ĐAN
HỘI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
HỘI MỸ NGHỆ VÀ CHẾ BIẾN GỖ
HỘI CAO SU - NHỰA
HỘI DA GIÀY
HỘI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
HỘI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỘI LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
HỘI HÓA MỸ PHẨM
HỘI DN CƠ KHÍ - ĐIỆN
HỘI QUẢNG CÁO
CLB NỮ DOANH NGHIỆP


Trụ sở: 51 Bến Chương Dương - Quận 1 - TP. Hồ chí Minh
ĐT: (84.8) 8293 389 - 8293 390 - 8213 966
Fax: (84.8) 8215 448
Email: uaic@smelink.netnam.vn