Tham gia VietEuroNet     Cty nước ngoài     Hỏi đáp     Liên hệ     

  Giới thiệu
  Thông tin
Tin và sự kiện mới
Xuất khẩu
Hội chợ - Triển lãm
Cơ hội giao thương
Đầu tư
Du lịch - Khách sạn
Khu chế xuất - KCN
  Hổ trợ doanh nghiệp
Thông tin dịch vụ
Tiếp vận
Sở hữu trí tuệ
Chứng nhận chất lượng
Dịch vụ tạo website
Các dịch vụ khác
Địa chỉ hữu ích
Site map
Quảng cáo
Mục lục
Các đối tác:
LIST OF NATIONAL PROJECTS CALLING FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENT
IN THE 2001-2005 PERIOD

Issued with Decision No. 62/2002/QD-TTg of the Prime Minister dated 17 May 2002

I - INDUSTRY
II - AGRICULTURE, FORESTRY, FISHERIES AND FOOD PROCESSING
III - TRANSPORTATION
IV - TELECOMMUNICATIONS
V - CONSTRUCTION
VI - CULTURE-HEALTH CARE-EDUCATION
VII - TOURISM-SERVICE© 2002 VietEuroNet™. All Rights Reserved.