Tham gia VietEuroNet     Cty nước ngoài     Hỏi đáp     Liên hệ     

  Giới thiệu
  Thông tin
Tin và sự kiện mới
Xuất khẩu
Hội chợ - Triển lãm
Cơ hội giao thương
Đầu tư
Du lịch - Khách sạn
Khu chế xuất - KCN
  Hổ trợ doanh nghiệp
Thông tin dịch vụ
Tiếp vận
Sở hữu trí tuệ
Chứng nhận chất lượng
Dịch vụ tạo website
Các dịch vụ khác
Địa chỉ hữu ích
Site map
Quảng cáo
Mục lục
Các đối tác:

FTP Phone - Dịch vụ điện thoại Internet hàng đầu     
Để bắt đầu sử dụng, hãy download chương trình phần mềm cho máy tính
(Download)


Bảo hiểm cho thân nhân Việt kiều
Công ty bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh ( Bảo Minh).

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI      (Down load)
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
II. PHẠM VI BẢO HIỂM
III. KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HIỂM
IV. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM, PHÍ BẢO HIỂM, SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ HIỆU LỰC BẢO HIỂM
V. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
VII. THỦ TỤC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
VIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
IX. BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

BẢO HIỂM NẰM VIỆN VÀ PHẪU THUẬT     (Down load)
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
II. PHẠM VI BẢO HIỂM
III. KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HIỂM
IV. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM, PHÍ BẢO HIỂM, SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ HIỆU LỰC BẢO HIỂM
V. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
VII. THỦ TỤC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
VIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
IX. BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

PHIẾU YÊU CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM      (Down load)


© 2002 VietEuroNet™. All Rights Reserved.